Polityka prywatności

Polityka prywatności

W Centrum Medycznym Neuroklinika szanujemy prywatność naszych Pacjentów.  Aby zapoznać się z polityką prywatności prosimy zapoznać z poniższymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne NEUROKLINIKA Sp. z o. o.,
 2. wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do Centrum Medycznego Neuroklinika. Dane będą przetwarzane przez Centrum Medyczne Neuroklinika w celu podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji oraz realizacji usług medycznych, informacyjnych oraz marketingowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazane przez Centrum Medyczne Neuroklinika podmiotom trzecim.
 3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności o których mowa w pkt 2.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 5. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 6. w celu odpowiedzi na zadane pytania, udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
 7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 8. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez wyraźnej, dobrowolnej i pisemnej Państwa zgody
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 11. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 12. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 13. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.