Poradnia zaburzeń pamięci

PORADNIA ZABURZEŃ PAMIĘCI

W naszym centrum zajmujemy się DIAGNOZĄ, LECZENIEM oraz REHABILITACJĄ NEUROPSYCHOLOGICZNĄ  ZABURZEŃ PAMIĘCI.

Jest wiele przyczyn, które mogą prowadzić do zaburzeń pamięciowych: Wśród nich można wymienić:

  • Nabyte uszkodzenia mózgu : udary, urazy czaszkowo- mózgowe, guzy mózgu, wodogłowie
  • Procesy neurodegeneracyjne lub naczyniowe, które prowadzą do otępienia ( choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba Parkinsona, otępienie czołowo skroniowe, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane)
  • Inne przyczyny powodujące tzw. otępienie odwracalne jak niedobór witaminy B 12, zaburzenia metaboliczne jak niedoczynność tarczycy.
  • Problemy emocjonalne: depresja, nerwica, zespół stresu pourazowego

Dokładna DIAGNOZA przyczyn zaburzeń pamięci jest podstawą do prawidłowego doboru dalszego leczenia. Nasi specjaliści – neurolodzy, psychiatrzy planują celowane badania diagnostyczne  typu badania obrazowe mózgu, Doppler tętnic szyjnych, RTG kręgosłupa szyjnego, badania morfologii, hormonalne itd., które pomagają w ustaleniu przyczyny problemu.

Na etapie diagnozy niezbędne jest szczegółowe BADANIE NEUROPSYCHOLOGICZNE, prowadzone w naszym centrum przez specjalistów neuropsychologów, które umożliwia ustalenie głębokości zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych, ich specyfiki i profilu, charakterystycznego dla poszczególnych jednostek chorobowych.

W ramach LECZENIA ZABURZEŃ PAMIĘCI neurolog lub psychiatra dobiera właściwą formę farmakoterapii.

W naszym centrum prowadzona jest także specjalistyczna REHABILITACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZABURZEŃ PAMIĘCI. Są to indywidualne spotkania terapeutyczna, na których pacjent jest poddawany treningowi w zakresie koncentracji uwagi, pamięci świeżej, zdolności uczenia się nowych informacji. W trakcie spotkań prowadzona jest ewaluacja efektów terapii.