Dr Anna Starowicz-Filip

Neuropsycholog, Specjalista psychologii klinicznej, terapeuta afazji, psychoterapeuta

Anna Starowicz-Filip jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej funkcji poznawczych zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych z różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.
Związana jest z Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje jako wykładowca i opiekun specjalizacji osób specjalizujących się w psychologii klinicznej. W pracy naukowej skoncentrowana jest na badaniach w dziedzinie neuropsychologii.
W pracy klinicznej zajmuje się diagnozą różnicową zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym, a także diagnostyką otępień. Prowadzi neuropsychologiczną rehabilitację zaburzeń pamięci, mowy i innych funkcji poznawczych powstałych w wyniku: udarów mózgu, guzów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych. Pracuje także jako psychoterapeuta, zajmując się pomocą pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, trudnościami życiowymi, zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi.
W pracy z dziećmi i młodzieżą specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej pacjentów po operacjach neurochirurgicznych, dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (dysleksja, akalkulia), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami wychowawczymi.
Jest autorką publikacji naukowych z dziedziny neuropsychologii klinicznej osób dorosłych i dzieci.