Dr hab. Katarzyna Prochwicz, prof. UJ

Psycholog. Absolwentka Instytutu Psychologii i Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii, profesor UJ,  od 2005 roku pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej UJ. Badaczka i nauczycielka akademicka. Jest autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach psychologicznych i psychiatrycznych o międzynarodowym zasięgu, uczestniczką wielu międzynarodowych konferencji naukowych, laureatką nagród Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologicznych mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych. W pracy klinicznej zajmuje się diagnostyką zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, a także szczegółową  diagnozą osobowości.