Dr n. med. Anna Borratyńska

Specjalista neurolog. Specjalista geriatra.
Tel. 602 447 774

Anna Borratyńska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista neurologa i geriatra.
W pracy klinicznej szczególnie interesuje się diagnostyką i leczeniem bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa oraz bólów neuropatycznych, zaburzeń pamięci i otępienia, padaczki, zespołów parkinsonowskich, problematyką chorób naczyniowych i udarów mózgu, zaburzeń snu – szczególnie diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu oraz bezsenności, a także szeroko pojętą neurogeriatrią.
W pracy naukowej skoncentrowana jest na chorobach naczyniowych mózgu – w 2005 r. otrzymała nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl prac naukowych pt. „Genetyczne czynniki ryzyka i rokowanie w udarze mózgu”, w 2008 r. obroniła z wyróżnieniem „Polimorfizmy wybranych genów w krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych”.
Związana jest z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w sympozjach i konferencjach neurologicznych oraz geriatrycznych.
Odbyła szereg staży w wiodących ośrodkach neurologicznych w Europie, m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie (Szwajcaria), Montpellier (Francja) i Salamance (Hiszpania).
Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.