Kiedy warto udać się na psychoterapię?

Do psychoterapeuty zgłaszają się osoby, które mają jakiś problem natury psychicznej, przeżywają poważny kryzys, tragedię w życiu lub doświadczają załamania nerwowego. Samych metod psychoterapeutycznych jest bardzo wiele, dlatego z pomocy psychoterapeuty mogą skorzystać nie tylko pacjenci z poważnymi zaburzeniami czy problemami, ale również te osoby, które chcą – kolokwialnie rzecz ujmując – wzmocnić swoją psychikę czy zwiększyć potencjał osobowościowy.

Główne przyczyny wizyt u psychoterapeuty

Tak naprawdę pacjenci zgłaszają się do gabinetu psychoterapeutycznego z różnymi problemami natury psychicznej i psychologicznej. Nie zawsze są one związane z traumatycznymi doświadczeniami czy poważnymi schorzeniami. Niejednokrotnie psychoterapeuci pracują z osobami, które z różnych przyczyn potrzebują bieżącego wsparcia specjalisty w przypadku dokonywania trudnych wyborów, obniżonej samooceny czy mocno zakorzenionych traum. Często są to również problemy emocjonalne, jakie towarzyszą chorobom somatycznym, np. neurologicznym. Psychoterapeuta zapewnia również kompleksowe wsparcie pacjentom z depresją.

Psychoterapia pozwala też osiągnąć bardzo dobre rezultaty w przypadku leczenia zaburzeń lękowych i nerwic, zaburzeń psychosomatycznych oraz osobowości. Stanowi wsparcie w obliczu trudnych kryzysów życiowych oraz traum, z którymi nie jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Specyfika i metody psychoterapii

Psychoterapia to bardzo obszerna dziedzina łącząca w sobie wiedzę z różnych nauk, w tym m.in. psychologii, medycyny, filozofii. Stanowi jeden z istotniejszych sposobów leczenia różnorodnych schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości związanych z psychiką. Może mieć charakter pracy indywidualnej lub w większej grupie.

Pacjenci zgłaszają się do psychoterapeuty w przypadku konkretnych problemów (zdiagnozowanych) lub też bez wyraźnej przyczyny. Bardzo często to właśnie specjalista pozwala im zrozumieć aktualny stan złego nastroju, permanentnego zdenerwowania, lęku lub innych zaburzeń natury psychicznej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Metody psychoterapii dobierane adekwatnie do specyfiki problemu oraz potrzeb konkretnego pacjenta. W naszym centrum pracujemy głównie w oparciu o dwa nurty psychoterapeutyczne: psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz psychodynamiczną.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna najogólniej rzecz ujmując opiera się na analizie myśli Pacjenta, jego przekonań, sposobów działania w konkretnych sytuacjach.

Z kolei psychoterapia psychodynamiczna wykorzystuje analizę relacji terapeutycznej, czyli więzi pomiędzy pacjentem a terapeutą. Przepracowaniu poddane zostają nieuświadomione konflikty osoby, mechanizmy obronne, osobowość, w oparciu o  dane autobiograficzne, relacje rodzinne.