Lek. med. Grzegorz Piekoszewski

Specjalista psychiatrii. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ukończył specjalizację w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (m.in. w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju) oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Krakowa.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują głównie zaburzenia afektywne, nerwicowe i osobowości, z uwzględnieniem rozumienia psychodynamicznego.