Mgr Agnieszka Kikiela

Psycholog kliniczny, neuropsycholog

Agnieszka Kikiela jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła specjalizację w zakresie psychologii klinicznej (podspecjalizacja: neuropsychologia).
Związana jest z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Konsultuje również w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii tego Szpitala.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia NZOZ Stowarzyszenia „Dobrej Nadziei” w Krakowie, w Oddziale Klinicznym Hematologii i Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w NZOZ „DOM-MED” w Krakowie.
Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu neuropsychologii, psychoonkologii, psychogeriatrii, psychologii zdrowia, seksuologii, logopedii.
Członek Polskiego To towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Autorka publikacji:
„Analiza narracji u pacjentki z otępieniem w chorobie Alzheimera. Studium przypadku”, Forum Logopedyczne, 23/2015.
„Rola psychologa w opiece nad pacjentami zakładu opiekuńczo-leczniczego”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Tom 9, Suplement 1, maj 2012.