Dr n. med Anna Rajtar-Zembaty

Pracuje jako psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Ukończyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z neuropsychologii klinicznej. W trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Związana jest ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zbiera pracując w poradni psychologicznej oraz w programach profilaktyki zaburzeń psychicznych. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych. Pracuje z osobami z zaburzeniami neuropoznawczymi, zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami nastroju oraz z zaburzeniami odżywiania. Interesuje się poznawczymi mechanizmami regulacji emocji.

Jest asystentem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje projekty naukowo-badawcze oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i dietetyków. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii i psychopatologii.