Mgr Anna Rajtar-Zembaty

Psycholog

Anna Rajtar-Zembaty jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Związana jest ze Szpitalem Uniwersyteckiem w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach neurologii, neurorehabilitacji, rehabilitacji, neurochirurgii, psychiatrii, psychogeriatrii i kardiologii oraz w poradniach zdrowia psychicznego, a także uczestnicząc w programach profilaktyki zaburzeń psychicznych. Obecnie jest w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (podspecjalizacja: neuropsychologia).
W pracy zawodowej skupia się głównie na diagnozie psychologicznej i neuropsychologicznej pacjentów z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi. Prowadzi również terapię neuropsychologiczną.
W obszarze diagnozy psychologicznej zajmuję się oceną:

 • temperamentu i osobowości,
 • zaburzeń psychicznych,
 • problemów emocjonalnych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • sposobów radzenia sobie ze stresem.

W diagnozie neuropsychologicznej zajmuję się oceną:

 • zaburzeń funkcji wykonawczych (planowania i organizacji zachowania, giętkości poznawczej, samokontroli, myślenia abstrakcyjnego),
 • koncentracji i uwagi,
 • zaburzeń emocji i zachowania,
 • zaburzeń procesów uczenia się i pamięci,
 • zaburzeń procesów percepcji i orientacji,
 • zaburzeń funkcji językowych.