Mgr Iwona Śnieżek

Jest psychologiem klinicznym, absolwentką psychologii oraz podyplomowych kwalifikacyjnych studiów z Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2019 r. ukończyła 4-letnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej, podspecjalizacja neuropsychologia, które realizowała w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii neuropsychologicznej funkcji poznawczych dla osób z różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, powstałymi w wyniku udarów i guzów mózgu oraz urazów czaszkowo-mózgowych. Zajmuje się diagnozą różnicową zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym, jak również diagnostyką otępień.

Pracuje także z bliskimi osób dotkniętych zaburzeniami neurologicznymi czy chorobami neurodegeneracyjnymi (np. choroba Alzheimera, Parkinsona), świadcząc dla nich pomoc psychologiczną oraz psychoedukację w zakresie radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z choroby członka rodziny.

Ponadto prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, zarówno indywidualną, jak i grupową.

Swoje doświadczenie zdobywała w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, oraz na oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie:

Oddziale Onkologii Klinicznej, Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym i Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie przewlekle chorych.

Na co dzień pracuje w krośnieńskim oddziale Neurokliniki.