Mgr Joanna Juras

Psycholog

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie 6 letniej praktyki klinicznej koncentruję się na diagnozie i terapii dzieci i młodzieży oraz psychoedukacji i poradnictwie dla ich rodzin. Pracowałam w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym  im. św. Ludwika w Krakowie, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej „Półkole” w Krakowie. Obecne pracuję w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej organizowane przez Ośrodek Mensana – strategie i założenia tego nurtu stosuję w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami. W ramach pracy w SPPP w Skawinie, współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Fundacją Ad Vocem prowadziłam liczne szkolenia dla rodziców i nauczycieli na temat komunikacji, stresu, metod efektywnego uczenia się, zaburzeń psychicznych oraz zachowania u dzieci i młodzieży, a także wspierania rozwoju dzieci z  trudnościami emocjonalnymi lub poznawczymi. W tym roku kończę 4 letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej organizowane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W ramach szkolenia realizowałam staże kliniczne m.in. w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie, Oddziale Neurochirurgii i Oddziale Neurologii dziecięcej (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu), Oddziale Dziennym Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w KORWR przy ul. Prochowej oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego.

W Neuroklinice zajmuję się diagnozą funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalnego dzieci i młodzieży, terapią psychologiczną, treningiem neuropsychologicznym oraz poradnictwem dla rodziców.