Mgr Wojciech Rakoczy

Specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog. Specjalizację realizował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów z psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Pracuje w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Członek Powiatowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Doświadczenie kliniczne zdobywał na stażach specjalizacyjnych m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinice Neurochirurgii SPCSK w Warszawie, oddziałach neurologicznych Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz Szpitala im Rydygiera w Krakowie.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach z dziedziny psychologii klinicznej, neuropsychologii i nauk medycznych.

W Neuroklinice Krosno zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją neuropsychologiczną (funkcji językowych, pamięci, koncentracji itp.) dorosłych chorych z uszkodzeniami OUN w wyniku udarów, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu, chorób otępiennych, stwardnienia rozsianego.