Nasz zespół

Lek. med. Łukasz Klasa, neurochirurg

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od początku swojej działalności związany z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. W 2017 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii.
Poprzez liczne kursy zarówno polskie jak i zagraniczne, stale podnosi swoje kwalifikacje aby zapewnić  postępowanie zgodne z ogólnoświatowymi standardami.
Zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych chorób układu nerwowego u dzieci. Prowadzi także terapię kaskową metodą Cranioform w Polsce.

Dr Anna Starowicz-Filip, psycholog kliniczny, neuropsycholog

 • 601 178 502

Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta afazji, psychoterapeuta; specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej funkcji poznawczych zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych,z różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się diagnozą różnicową zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym, jak również diagnostyką otępień.

Prowadzi neuropsychologiczną rehabilitację zaburzeń pamięci, mowy i innych funkcji poznawczych powstałych w wyniku: udarów mózgu, guzów centralnego systemu nerwowego, urazów czaszkowo-mózgowych.

Pracuje także jako psychoterapeuta, zajmując się pomocą pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, trudnościami życiowymi, zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi.

W przypadku dzieci i młodzieży prowadzi diagnozę i terapię neuropsychologiczną pacjentów po operacjach neurochirurgicznych, dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (dysleksja, akalkulia), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami wychowawczymi.

Na co dzień pracuje w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Oddziale Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Centrum Rehabilitacji. Jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Wykładowca i opiekun specjalizacji osób specjalizujących się w Psychologii Klinicznej. Autorka publikacji naukowych z dziedziny neuropsychologii.

Mgr Edyta Bojarska, psycholog, psychoterapeuta

 • 605 231 223

Psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej. Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowanego przez Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Ter-Cognitiva” rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Na co dzień pracuje na Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz udziela niezbędnego wsparcia emocjonalnego podopiecznym Domu Pomocy Społecznej Zakonu Przenajświętszej Trójcy. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach psychoterapeutycznych i neuropsychologicznych.

Neuropsychologia:

W pracy zawodowej skupia się głównie na diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej dorosłych osób z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego powstałymi w wyniku udarów mózgu i móżdżku, urazów czaszkowo-mózgowych, chorób nowotworowych i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, choroba Parkinsona, zespół Guillain-Barre. Zajmuje się również wczesną diagnostyką otępień.

Rehabilitacja neuropsychologiczna obejmuje terapię afazji oraz terapię zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych.

Psychoterapia:

W praktyce terapeutycznej skupia się na pracy indywidualnej z klientem w nurcie poznawczo-behawioralnym. Oferuje pomoc psychoterapeutyczną w zakresie różnorodnych zaburzeń i problemów psychicznych. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Mgr Anna Maria Pelc, psycholog, psychoterapeuta

 • 570 324 940

Absolwentka Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowanego przez Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Ter-Cognitiva” rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii w wielu placówkach medycznych jak i zakładach karnych (Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Przychodnia Rehabilitacyjna w Strzyżowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Łańcucie, Centrum Rehabilitacyjne Park Attwood w Anglii, Przychodnia Neuropsychologiczna w Worcester w Anglii, Areszt Śledczy w Krakowie, Zakład Karny w Jaśle, Sąd Rejonowy w Worcester w Anglii).

Obecnie pracuje jako psycholog w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zajmuje się głównie diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną osób z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, chorób neurodegeneracyjnych oraz diagnostyką otępień.

W swojej prywatnej praktyce pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Stale poszerza swoją wiedzę i doskonali swoje umiejętności. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Mgr Barbara Targosz, psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w nurcie psychodynamicznym  z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Oferuje pomoc psychoterapeutyczną  m. in. w przypadku:

 • uczucia lęku, niepokoju,
 • uczucia smutku,
 • zmienności nastroju,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • przeżywania trudności w nawiązaniu relacji,
 • doświadczania trudności w istniejących relacjach zawodowych i osobistych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • poczucia braku pewności siebie,
 • poczucia braku celu, sensu życia,
 • uczuciu chronicznego napięcia, złości,
 • przewlekłego bólu przy wykluczeniu zmian somatycznych potwierdzonych diagnostycznie.
 • Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywała między innymi w:

 • Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego,
 • Stowarzyszeniu Siemacha,
 • Pogotowiu opiekuńczym
 • Rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym.

Mgr Agnieszka Kikiela

Nazywam się Agnieszka Kikiela. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii w 2010 roku (Uniwersytet Jagielloński).
Dodatkowo w latach 2011-2013 odbyłam Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu (Uniwersytet Śląski).
Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu neuropsychologii, psychoonkologii, psychogeriatrii, psychologii zdrowia, seksuologii, logopedii.

Doświadczenie zawodowe nabywałam, m.in. w: Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, NZOZ Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei” Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Krakowie, Klinice Hematologii oraz Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W latach 2011-2013 pracowałam na stanowisku psychologa w NZOZ „DOM-MED” w Krakowie.
Od 2013 roku jestem psychologiem w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Konsultuję również w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii wyżej wymienionego szpitala.
Należę do Polskiego To towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Jestem autorką następujących publikacji: „Analiza narracji u pacjentki z otępieniem w chorobie Alzheimera.
Studium przypadku”, Forum Logopedyczne, 23/2015 oraz „Rola psychologa w opiece nad pacjentami zakładu opiekuńczo-leczniczego”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Tom 9, Suplement 1, maj 2012.

Obecnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (neuropsychologii).

W wolnym czasie lubię podróżować, chodzić po górach, oglądać ciekawe spektakle teatralne, malować i słuchać dobrej muzyki.

Dr n. med Anna Rajtar-Zembaty

Pracuje jako psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Ukończyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z neuropsychologii klinicznej. W trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Związana jest ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zbiera pracując w poradni psychologicznej oraz w programach profilaktyki zaburzeń psychicznych. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych. Pracuje z osobami z zaburzeniami neuropoznawczymi, zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami nastroju oraz z zaburzeniami odżywiania. Interesuje się poznawczymi mechanizmami regulacji emocji.

 

Jest asystentem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje projekty naukowo-badawcze oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i dietetyków. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii i psychopatologii.

Mgr Joanna Derezińska

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej (podspecjalizacja: neuropsychologia). Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas praktyk i staży podyplomowych na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (oddziały ogólnopsychiatryczne, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji neurologicznej). Aktualnie pracuje w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie uczestniczy w diagnozie pacjentów i prowadzi trening funkcji poznawczych.
W praktyce prywatnej zajmuje się diagnozą psychologiczną (osobowości, funkcji poznawczych, inteligencji), a także rehabilitacją osób po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, z diagnozą otępienia.