neuropsychologia

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

W ramach diagnozy neuropsychologicznej oferujemy ocenę funkcji poznawczych: uwagi, pamięci i innych funkcji intelektualnych. Wykorzystując wywiad kliniczny oraz testy neuropsychologiczne diagnozujemy:

 • Zaburzenia pamięci (zespoły amnestyczne, łagodne zaburzenia poznawcze, otępienia).
 • Zaburzenia uwagi
 • Zaburzenia mowy (afazja, dyzartria)
 • Zaburzenia funkcji wykonawczych (planowania, organizacji działania, elastyczności myślenia)
 • Zaburzenia funkcji wzrokowo- przestrzennych
 • Zaburzenia myślenia

Swoją ofertę kierujemy do osób z chorobami neurologicznymi:

 • Po udarach mózgu
 • urazach czaszkowo-mózgowych
 • operacjach neurochirurgicznych (guzy mózgu, tętniaki, naczyniaki)
 • Do Chorych z różnego typu otępieniem (w przebiegu choroby Alzheimera, naczyniopochodnym)
 • Osób z chorobą Parkinsona,
 • Chorych na stwardnienie rozsiane
 • Do osób odczuwających pogorszenie pamięci, koncentracji uwagi, zdolności planowania czy organizacji codziennego działania

Na badanie neuropsychologiczne bardzo prosimy zabrać:

 • Karty wypisowe ze szpitala
 • Opisy wyników badań neuroobrazowych: tomografii komputerowej głowy TK, rezonansu magnetycznego MRI
 • Opis wyników badania EEG
 • Okulary, aparat słuchowy (jeśli Pacjent ich używa).

Badanie neuropsychologiczne składa się najczęściej z dwóch / trzech spotkań diagnostycznych (w zależności od złożoności problemu)  i podsumowania wyników. Jeśli Badany sobie życzy sporządzana jest rozbudowana opinia neuropsychologiczna.

REHABILITACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA

 W naszym centrum prowadzimy rehabilitację neuropsychologiczną zaburzeń:

 • Pamięci
 • Mowy w postaci afazji
 • Koncentracji uwagi
 • Funkcji wykonawczych
 • Zaburzeń wzrokowo- przestrzennych
 • Pomijania stronnego

Trudności te mogą być konsekwencją udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów, krwotoków podpajęczynówkowych z pękniętego tętniaka, otępień (m.in. choroby Alzheimera), choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego (SM). 

Rehabilitacja neuropsychologiczna oferowana przez nasze Centrum jest indywidualnie dopasowana do możliwości i głębokości zaburzeń poznawczych zgłaszającego się pacjenta. Obejmuje indywidualną pracę w gabinecie z neuropsychologiem oraz zapewnienie zadań do samodzielnego wykonywania w domu Pacjenta.