Otwarcie oddziału Centrum Medycznego NEUROKLINIKA

Informujemy, że w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 47 B otworzyliśmy oddział naszego centrum.

Odbywać się tam będą konsultacje neuropsychologiczne, psychologiczne, neurochirurgiczne. Już niedługo również u nas dostępna psychoterapia.

Adres Gabinetu

Grodzka 47B, Krosno 38-400

Tel: 784 950 290