Zaburzenia pamięci. Przyczyny i metody leczenia

Zaburzenia pamięci mogą występować w każdym wieku. Mimo iż najczęściej kojarzymy tę dolegliwość z podeszłym wiekiem, często dotyka ona również osób w młodych. Często zdarza nam się bagatelizować tego typu zaburzenia, nazywając je po prostu sklerozą i przyjmując, że tak już po prostu musi być. Nie jest to dobra reakcja, ponieważ zaburzenia pamięci mogą mieć różne przyczyny i można je skutecznie leczyć.


Jak objawiają się zaburzenia pamięci?


Zaburzenia pamięci krótkotrwałej i długotrwałej 
Pamięć obejmuje wiele zdarzeń zarówno tych, które wydarzyły się niedawno, jak i tych z odległej przeszłości (np. z dzieciństwa). Odróżniamy dwa rodzaje pamięci: krótkotrwałą i długotrwałą. Jeżeli zaburzenia dotyczą pamięci krótkotrwałej, pacjenci najczęściej nie potrafią sobie przypomnieć zdarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich godzin czy nawet minut. Pacjenci cierpiący na zaburzenia pamięci długotrwałej mają trudności z przypomnieniem sobie wydarzeń z odległej przeszłości. 


Amnezja 
To osłabienie pamięci lub jej utrata, która wiąże się z wystąpieniem różnych czynników wywoławczych (np. urazy głowy, przebyte choroby czy zatrucia). Amnezja wsteczna powoduje, że pacjent nie pamięta wydarzeń mających miejsce przed zadziałaniem czynnika sprawczego, natomiast amnezja następcza powoduje niemożność zapamiętania zdarzeń, które następują po tym czynniku.


Złudzenia pamięciowe
To zjawisko polega na przechowywaniu wspomnień, które są jednak zniekształcane przez naszą pamięć. 


Konfabulacja
To specyficzna dolegliwość polegająca na występowaniu u pacjenta fałszywych wspomnień. Chory nie ma świadomości, że jego wspomnienia nie są zgodne z prawdą. Tworząc nowe wspomnienia niezgodne z rzeczywistością, jego mózg radzi sobie z zapełnianiem luki pamięciowej.


Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń pamięci?


Za najczęstsze przyczyny zaburzeń pamięci uznaje się: różnego rodzaju uszkodzenia mózgu (np. udary, guzy, urazy), choroby neurodegeneracyjne prowadzące do otępienia (np. Alzheimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane, otępienie naczyniopochodne), problemy natury emocjonalnej (np. depresja czy nerwica) oraz innego rodzaju czynniki, które doprowadzają do otępienia (np. niedobory witaminy B 12 czy niedoczynność tarczycy).


Jak leczyć zaburzenia pamięci?


Leczenie można zacząć, kiedy zostanie postawiona diagnoza. W celu zdiagnozowania przyczyn zaburzeń pamięci, w naszej klinice wykonywane są badania neuropsychologiczne, neurologiczne i psychiatryczne. Kiedy wiemy, co jest przyczyną występujących u pacjenta zaburzeń, możemy wdrożyć odpowiednie leczenie farmakologiczne. Często zalecana jest także rehabilitacja neuropsychologiczna, która polega na indywidualnym treningu koncentracji uwagi, pamięci świeżej oraz zdolności przyswajania nowych informacji.